Trzy blogi, sześć światów.
Gotowanie jest łatwe
Tam gdzie świeci słońce
Szydełko, igła i nitka
Nadciśnienie tętnicze - to trzeba wiedziec
Błonnik witalny - oczyszczający
Pij czystek
Zioła i zastosowanie ziół na co dzień.
Grupy ziół według zastosowania
Herbatki i mieszanki ziołowe
Kalendarz zbioru ziół
Maceraty ziołowe
Jadalne kwiaty
Wędliny domowe
Poradnik początkującego, domowego masarza
Kresowiacy gotują
Jak zachować się w górach na szlaku z łańcuchami i klamrami
Co jemy w górach
Początkujący Tatromaniak
Skrócony przewodnik po Tatrach
Tatrzańskie dwutysięczniki oraz spis wszystkich ważnych szczytów, przełęczy, dolin.
Szlaki pokonane lub planowane
Orla Perć
Nordic walking
Nordic walking czy trekking?
Kontakt
Księga gości
Polityka Prywatności
 

Tatrzańskie dwutysięczniki oraz spis wszystkich ważnych szczytów, przełęczy, dolin.

 

 Tatrzańskie dwutysięczniki - rozbudzają wyobraźnię, zadziwiają różnorodnością i oferują zapierające dech w piersiach widoki.


Oto 21 szczytów Tatr Polskich, które warto zdobyć.


1. Rysy - 2499 m n.p.m.
 – góra położona na granicy polsko-słowackiej, w Tatrach Wysokich – jednej z części Tatr. Ma trzy wierzchołki, z których najwyższy jest środkowy (2503 m n.p.m.), znajdujący się w całości na terytorium Słowacji. Wierzchołek północny, przez który biegnie granica, stanowi najwyżej położony punkt Polski (2499 m n.p.m.) . Masyw Rysów posiada trzy wierzchołki. Najwyższy z nich (tzw. środkowy – 2503 m n.p.m.) leży po stronie słowackiej, podobnie jak najniższy wierzchołek południowo-wschodni (2473 m). Na granicy polsko-słowackiej znajduje się średni co do wysokości, północno-zachodni wierzchołek o wysokości 2499 m n.p.m., który jest najwyżej położonym punktem Polski.

2. Świnica - 2301 m n.p.m.
 – zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 m. Mająca kształt szerokiej piramidy skalnej Świnica jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitności ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym.

3. Kozi Wierch - 2291 m n.p.m.
 – szczyt w Tatrach Wysokich. Jest najwyższą górą znajdującą się w całości na terenie Polski. Kozi Wierch wznosi się w długiej wschodniej grani Świnicy pomiędzy Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów Polskich, a dokładniej między dwiema dolinkami wiszącymi: Dolinką Kozią i Dolinką Pustą. Wzdłuż grani tej poprowadzono szlak turystyczny zwany Orlą Percią.

4. Kozie Czuby - 2266 m n.p.m.
 – szczyt o trzech wierzchołkach (od zachodu na wschód kolejno: 2239 m, 2256 m, 2263 m[2]) w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, w masywie Koziego Wierchu. Prowadzi przez niego najtrudniejszy tatrzański znakowany szlak turystyczny zwany Orlą Percią. Przejście ułatwiają zamontowane łańcuchy.

5. Zadni Granat - 2240 m n.p.m.
 – najwyższy z trzech wierzchołków masywu Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, położony na trasie Orlej Perci. Zadni Granat położony jest w grani łączącej Świnicę poprzez Kozi Wierch z Buczynowymi Turniami. Szczyt graniczy od północy z Pośrednim Granatem (2234 m), od którego oddzielony jest niewybitną Pośrednią Sieczkową Przełączką (2218 m). Na południu Zadni Granat graniczy z Czarnymi Ścianami, oddzielonymi Zadnią Sieczkową Przełączką (2194 m). Zachodnie zbocza Granatów opadają do Doliny Gąsienicowej z Czarnym Stawem Gąsienicowym, natomiast wschodnie do Dolinki Buczynowej, niewielkiej dolinki polodowcowej odgałęziającej się od Doliny Roztoki.

6. Pośredni Granat - 2234 m n.p.m.
 – środkowy z trzech wierzchołków masywu Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.

7. Mały Kozi Wierch - 2228 m n.p.m.
– szczyt w długiej wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich, na trasie Orlej Perci. Na zachodzie graniczy z Zawratową Turnią, od której oddziela go Zawrat, natomiast na wschodzie od Zamarłej Turni odgranicza go dwusiodłowa Zmarzła Przełęcz. Mały Kozi Wierch to rozłożysty masyw o trzech graniach (dwie wzdłuż szlaku). W kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich odchodzi trzecia grań (południowa), oddzielająca Dolinkę pod Kołem od Dolinki Pustej. W niej znajduje się wierzchołek zwany Kołową Czubą, oddzielony od szczytu Małego Koziego Wierchu przełęczą Schodki.

8. Skrajny Granat - 2225 m n.p.m.
 – najniższy z trzech wierzchołków masywu Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.

9. Starorobociański Wierch - 2176 m n.p.m.
 – najwyższy szczyt w polskiej części Tatr Zachodnich (2176 m n.p.m.) i jeden z najwyższych szczytów Tatr Zachodnich. Starorobociański Wierch leży w grani głównej Tatr, po której biegnie granica polsko-słowacka. Od sąsiedniego w tej grani na zachód szczytu Kończystego Wierchu oddzielony jest Starorobociańską Przełęczą. W kierunku na wschód sąsiaduje z niewybitnym szczytem zwanym Siwym Zwornikiem, oddzielony od niego Gaborową Przełęczą. Starorobociański Wierch góruje ponad dolinami:

10. Szpiglasowy Wierch Wierch - 2172 m n.p.m.
 –  położony w głównej grani Tatr pomiędzy szczytami: Kopą nad Wrotami (oddzielają je Wrota Chałubińskiego) a Wyżnim Kosturem (oddziela je Wyżnia Liptowska Ławka). Szczyt stanowi kulminację odcinka nazywanego Liptowskimi Murami (jest to najwyższy szczyt na odcinku od Wrót Chałubińskiego do Czarnej Ławki). Szpiglasowy Wierch znajduje się na granicy polsko-słowackiej.
Szpiglasowy Wierch to szeroki masyw o kilku wierzchołkach. Najwyższy jest zwornikiem głównej grani Tatr i bocznej grani północno-wschodniej, w której znajduje się Miedziane (oddzielone Szpiglasową Przełęczą) i Opalony Wierch. Środkowy wierzchołek, położony w grani głównej kilkanaście metrów na południowy wschód, jest minimalnie niższy i oddzielony od głównego płytkim siodełkiem. Nieco dalej w stronę Wrót Chałubińskiego wznosi się wierzchołek południowy, a na zachód od głównej kulminacji (w stronę Czarnej Ławki) – wierzchołek zachodni.

11. Kazalnica - 2159 m n.p.m.
 – kulminacja bocznej, północno-wschodniej grani, wyrastającej z północnych stoków Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego (po polskiej stronie). Podcięta jest północno-wschodnią ścianą, jedną z najbardziej okazałych w Tatrach i mającą kluczowe znaczenie dla historii polskiego taternictwa.

12. Błyszcz - 2159 m n.p.m.
 – słabo odgraniczone zakończenie północnej grani Bystrej, najwyższego szczytu w Tatrach Zachodnich. Z formalnego punktu widzenia sam nie jest szczytem, ponieważ ma zerową minimalną deniwelację względną, czyli nie istnieje żadne obniżenie grani pomiędzy nim a Bystrą.

13. Kościelec - 2155 m n.p.m.
– szczyt w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Znajduje się w bocznej Grani Kościelców, która od Zawratowej Turni odbiega w północnym kierunku, dzieląc Dolinę Gąsienicową na Czarną i Zieloną.

14. Jarząbczy Wierch - 2137 m n.p.m.
 – szczyt w potężnej grani Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich, sąsiadujący w tej grani z Raczkową Czubą (2194 m). Znajduje się tuż powyżej (ok. 100 m na południe) grani głównej, pomiędzy Kończystym Wierchem (2002 m), od którego oddzielony jest Jarząbczą Przełęczą (1954 m), a Łopatą (1958 m), oddzielony od niej Niską Przełęczą (1831 m). Po szczytach tych i przełęczach biegnie granica polsko-słowacka. Główny wierzchołek Jarząbczego Wierchu znajduje się na słowackiej stronie, granica państwowa biegnie bowiem granią główną, przez jego przedwierzchołek, na którym niesłusznie znajduje się polska tabliczka z wysokością 2137 m n.p.m.

15. Krzesanica - 2122 m n.p.m.
– szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, najwyższy szczyt zespołu Czerwonych Wierchów. Krzesanica wznosi się nad polską Doliną Miętusią i słowacką Doliną Cichą. Od wschodu sąsiaduje z Małołączniakiem (2096), oddzielona od niego Litworową Przełęczą (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułową Przełęczą (2067 m). Po szczytach tych i przełęczach biegnie granica polsko-słowacka.

16. Małołączniak - 2096 m n.p.m.
 – szczyt w Tatrach Zachodnich należący do masywu Czerwonych Wierchów. Na wschód sąsiaduje z Kopą Kondracką (2005 m), oddzielony od niej Małołącką Przełęczą (1924 m), na zachód z Krzesanicą (2122 m) poprzez Litworową Przełęcz (2037 m). Jest to dosyć dobrze wyodrębniony szczyt. Wznosi się nad trzema dolinami walnymi: Doliną Cichą, Doliną Małej Łąki i Doliną Kościeliską

17. Ciemniak - 2096 m n.p.m.
– najdalej na zachód wysunięty szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Słowackie źródła podają wysokość 2090 m

18. Wołowiec - 2064 m n.p.m.
 – szczyt w Tatrach Zachodnich . Wołowiec jest zwornikiem dla trzech grani: od wschodu grani głównej z Jarząbczym Wierchem i Łopatą, od południowej strony grani głównej z Rohaczami oraz biegnącej w północnym kierunku bocznej północnej grani Wołowca przez Rakoń i Grzesia do Bobrowca.

19. Beskid - 2012 m n.p.m.
 – ostatni w kierunku wschodnim szczyt Tatr Zachodnich, położony pomiędzy Suchą Przełęczą (1950 m) a przełęczą Liliowe (1952 m).

20. Kopa Kondracka - 2005 m n.p.m.
– szczyt w Tatrach Zachodnich należący do grupy Czerwonych Wierchów, najniższy z nich.

21. Kończysty Wierch - 2002 m n.p.m.
– szczyt o wysokości 2002 m n.p.m. w Tatrach Zachodnich, leżący w grani głównej Tatr, pomiędzy Starorobociańskim Wierchem, oddzielony od niego Starorobociańską Przełęczą (1975 m), i Jarząbczym Wierchem, od którego oddziela go Jarząbcza Przełęcz (1954 m). Przez szczyty te i przełęcze biegnie granica polsko-słowacka. 


Szczyty Tatrzańskie Polskie i Słowackie


1. Rysy [2503] - wierzchołek słowacki
2. Rysy [2499] - wierzchołek graniczny
3. 
Krywań (Kriváň) [2495]
4. 
Sławkowski Szczyt (Slavkovský štít) [2452]
5. 
Mała Wysoka (Východná Vysoká) [2429]
6.
 Koprowy Wierch (Kôprovský štít) [2363]
7.
 Mały Krywań (Malý Kriváň) [2335]*
8. 
Koprowe Ramię (Kôprovské plece) [2312]
9.
 Świnica (Svinica) [2301]
10. 
Kozi Wierch [2291]
11. 
Królewski Nos (Kráľovský nos) [2273]*
12. 
Kozie Czuby [2263]
13. 
Bystra (Bystrá) [2248]
14. 
Zadni Granat [2240]
15.
 Pośredni Granat [2234]
16. 
Jagnięcy Szczyt (Jahňací štít) [2230]
17. 
Mały Kozi Wierch [2228]
18. 
Skrajny Granat [2225]
19. 
Raczkowa Czuba (Jakubina) [2194]
20. 
Baraniec (Baranec) [2185]
21. Banówka (Baníkov) [2178]
22. Starorobociański Wierch (Klin) [2176]
23. Szpiglasowy Wierch (Hrubý štít) [2172]

24. Pachoł (Pachoľa) [2167]
25. Hruba Kopa (Hrubá kopa) [2166]
26. Kazalnica [2159]
27. Kościelec [2155]
28. Szczerbawy (Štrbavy) [2149]
29. Jałowiecki Przysłop (Jalovecký príslop) [2142]
30. Jarząbczy Wierch (Hrubý vrch) [2137]
31. Trzy Kopy (Tri kopy) [2136]
32. Kopa nad Krzyżnem [2135]*
33. Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) [2125]
34. Krzesanica (Kresanica) [2122]
35. Skrajne Solisko (Predné Solisko) [2117]
36. Małołączniak (Malolúčniak) [2096]
36. Ciemniak (Temniak) [2096]
36. Skrajna Turnia (Krajná kopa) [2096]*
39. Wyżnia Magura (Vyšná Magura) [2095]
40. Rohacz Ostry (Ostrý Roháč) [2088]
41. Spalona Kopa (Spálená) [2083]
42. Smrek [2072]
43. Wołowiec (Volovec) [2064]
44. Bula pod Rysami [2054]*
45. Nogawica (Nohavica) [2052]
46. Pośrednia Magura (Prostredná Magura) [2050]
47. Salatyński Wierch (Salatín) [2048]
48. Mały Salatyn (Malý Salatín) [2046]
49. Klin (Malý Baranec) [2044]
50. Rakuska Czuba (Veľká Svišťovka) [2038]*
51. Twarda Kopa [2026]
51. Pośredni Przysłop (Prostredný prislop) [2026]
53. Beskid (Beskyd) [2012]
54. Kopa Kondracka (Kondratova kopa) [2005]
55. Kończysty Wierch (Končistá) [2002]
56. Kasprowy Wierch (Kasprový vrch) [1987]
57. Smutny Zwornik (Smutný zvornik) [1980]
58. Osterwa (Ostrva) [1978]*
59. Siwy Zwornik (Sivá veža) [1965]
60. Mały Baraniec (Mládky) [1947]
61. Szalona Kazalnica [1945]*
62. Brestowa (Brestová) [1934]
63. Salatyńska Kopa [1925]
64. Niżnia Magura (Nižná Magura) [1920]
65. Mała Brestowa (Malá Brestová) [1903]
66. Giewont [1894]
67. Suchy Wierch Kondracki (Suchý vrch Kondracký) [1890]*
68. Mały Kościelec [1886]
69. Rakoń (Rákoň) [1879]
70. Świstowa Kopa [1875]
71. Zadni Ornak [1867]
72. Ornak [1854]
73. Kotłowa Czubka [1840]
74. Suchy Wierch Ornaczański [1832]
75. Siwy Wierch (Sivý vrch) [1805]
76. Ostra (Ostrá) [1764]
77. Trzydniowiański Wierch [1758]
78. Zuberski Wierch (Zuberec) [1753]
79. Ostredok [1714] – północny
80. Ostredok [1674] – południowy
81. Grześ (Lúčna) [1653]
82. Siwa Kopa (Sivá kopa) [1627]
83. Róg (Roh) [1573]
84. Babki (Babky) [1566]
85. Klinowate (Klinovaté) [1555]
86. Szczyt bez nazwy [1541]
87. Gęsia Szyja [1490]
88. Biała Skała (Biela Skala) [1378]*
89. Sarnia Skała [1377]
90. Myślenickie Turnie [1360]
91. Biała Czubka [1333]
92. Wielki Kopieniec [1328]
93. Boczań [1226]
94. Nosal [1206]
95. Upłaziański Wierszyk [1203] 


Przełęcze


1. Lodowa Przełęcz (Sedielko) [2376]
2. Czerwona Ławka (Priečne sedlo) [2352]
3. Waga (Váha) [2340]
4. Krywańska Przełączka (Daxnerovo sedlo) [2325]
5. Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (Mengusovské sedlo) [2307]
6. Bystra Ławka (Bystrá lávka) [2300]
6. Koprowa Przehyba (Kôprovská priehyba) [2300]
8. Rohatka (Prielom) [2290]
9. Królewska Przełęcz (Sedlo pod Nosom) [ok. 2265]
10. Kozia Przełęcz Wyżnia [2240]
11. Przełęcz nad Buczynową Dolinką [2225]
12. Pośrednia Sieczkowa Przełączka [2218]
13. Zmarzła Przełączka Wyżnia [2201]
14. Polski Grzebień (Poľský hrebeň) [2200]
15. Skrajna Sieczkowa Przełączka [2197]
16. Zadnia Sieczkowa Przełączka [2194]
17. Zawrat [2158]
18. Granacka Przełęcz [2145]
19. Wyżnia Koprowa Przełęcz (Vyšné Kôprovské sedlo) [2143]
20. Kozia Przełęcz [2137]
21. Orla Przełączka Niżnia [ok. 2135]
22. Zmarzła Przełęcz [2126]
23. Pościel Jasińskiego [2125]
24. Kołowy Przechód (Kolový priechod) [2118]
25. Krzyżne [2112]
26. Szpiglasowa Przełęcz [2110]
27. Przełęcz Nowickiego [2105]
28. Hruba Przehyba [2100]
29. Skrajna Przełęcz (Krajné sedlo) [2071]
30. Jakubinska Przełęcz [2069]
31. Mułowa Przełęcz [2067]
32. Spalona Przełęcz (Spálené sedlo) [2055]
33. Świnicka Przełęcz (Svinické sedlo) [2051]
34. Przełęcz nad Zawratami (Priehyba nad Záwratmi) [2050]
34. Litworowa Przehyba (Litvorová priehyba) [2050]
36. Banikowska Przełęcz (Baníkovské sedlo) [2040]
37. Litworowa Przełęcz (Litvorové sedlo) [2037]
38. Rakuski Przechód (Sedlo pod Svišťovkou) [2030]
38. Rysia Przełęcz [2030]
40. Wrota Chałubińskiego (Chałubińského brána) [2022]
41. Szerokie Siodło [2020]
42. Pośrednia Salatyńska Przełęcz [2012]
43. Gładka Przełęcz (Hladké sedlo) [1994]
44. Starorobociańska Przełęcz (Račkovo sedlo) [1975]
45. Przełęcz nad Puste (Jamina) [1968]
46. Przełęcz pod Osterwą (Sedlo pod Ostrvou) [1966]
47. Smutna Przełęcz (Smutné sedlo) [1963]
48. Gaborowa Przełęcz Wyżnia (Gáborovo sedlo) [1959]
49. Rohacka Przełęcz (Roháčske sedlo) [1955]
50. Jarząbcza Przełecz [1954]
51. Bystry Karb (Bystré sedlo) [1953]
52. Liliowe (Ľaliové sedlo) [1952]
53. Sucha Przełęcz (Suché sedlo) [1950]
54. Gaborowa Przełęcz Niżnia [1938]
55. Szalony Przechód (Vyšné Kopské sedlo) [1934]
56. Małołącka Przełęcz [1924]
57. Żarska Przełęcz (Žiarske sedlo) [1917]
58. Jamnicka Przełęcz (Jamnícke sedlo) [1908]
59. Zadnia Salatyńska Przełęcz (Sedlo u Zvonu) [1907]
60. Zawory (Závory) [1879]
61. Skrajna Salatynska Przełęcz (Salatínske sedlo) [1870]
62. Przełęcz pod Kopą Kondracką (Kondracké sedlo) [1863]
62. Zawracie [1863]
64. Jałowiecka Przełęcz (Jalovecké sedlo) [1858]
65. Karb [1853]
66. Chuda Przełączka [1850]
67. Wysokie Wrótka [1845]
68. Dziurawa Przełęcz (Deravá) [1836]
69. Niska Przełęcz (Nízke sedlo) [1831]
70. Szeroka Przełęcz Bielska (Široké sedlo) [1826]
71. Wyżnia Ornaczańska Przełęcz [1825]
72. Goryczkowa Przełęcz nad Zakosy (Východné Goričkovo sedlo) [1816]
73. Skryte Wrótka [1815]
74. Siwa Przełęcz [1812]
75. Goryczkowa Przełęcz Świńska (Zapadné Goričkovo sedlo) [1801]
75. Gładki Przechód [1801]
77. Niskie Wrótka [1799]
78. Ornaczańska Przełecz [1795]
79. Pyszniańska Przełęcz (Pyšné sedlo) [1788]
80. Wyżnia Przełęcz pod Kopą (Predné kopské sedlo) [1778]
81. Wyżnia Kondracka Przełęcz [1765]
82. Przełęcz pod Kopą (Kopské sedlo) [1750]
83. Kondracka Przełęcz [1725]
84. Przysłop (Sedlo Prislop) [1680]
85. Zabrat (Zábrať) [1656]
86. Siwa Przehyba (Priehyba) [1651]
87. Siodło [ok. 1640]
88. Łuczniańska Przełęcz (Lúčne sedlo) [1602]
89. Siwy Przechód [1600]
90. Przedwrocie (Sedlo Predúvratie) [1585]
91. Jałowiecka Palenica (Sedlo Pálenica) [1573]
92. Niżnia Rakuska Przełęcz (Sedlo pod Malou Svišťovkou) [1522]
93. Przełęcz pod Osobitą (Sedlo pod Osobitou) [1521]
94. Przełączka pod Grzesiem [1508]
95. Przełęcz między Kopami [1499]
96. Babkowa Przehyba (Babková priehyba) [1491]
97. Przełęcz nad Kotłowym Żlebem (Sedlo nad Kotlovým žľabom) [1460]
98. Iwaniacka Przełęcz [1459]
99. Waksmundzki Przysłop [1443 m]
100. Bobrowiecka Przełęcz (Bobrovecké sedlo) [1356]
101. Wyżnia Przełęcz Białego [1325]
102. Biała Przełęcz (Biele sedlo) [1320]
103. Przełęcz w Grzybowcu [1311]
104. Kominiarska Przełęcz [1307]
105. Czerwona Przełęcz [1301]
106. Wyżnie Stanikowe Siodło [1271]
107. Miętusi Przysłop [1189]
108. Kominiarski Przysłop [1124]
109. Nosalowa Przełęcz [1103]
110. Umarła Przełęcz (Umrle sedlo) [988]
111. Wyżnia Huciańska Przełęcz (Vyšné Hutianske sedlo) [950]
112. Borek (Bôrik) [940]
113. Maniowa Przehyba (Maňová priehyba) [934]
Doliny


Dolina Chochołowska [największa dolina położona w całości w granicach Tatr Polskich - ok. 35,5 km²]:
Starorobociańska Dolina [ok. 9 km²]:
Iwaniacka Dolina [ok. 2 km²]
Wyżnia Chochołowska Dolina [ok. 9,5 km²]:
Jarząbcza Dolina [ok. 4,5 km²]
Bobrowiecki Żleb [ok. 1 km²]
Dolina Lejowa [ok. 5 km²]
Dolina Kościeliska [ok. 35 km²]:
Miętusia Dolina [ok. 6 km²]
Wąwóz Kraków [ok. 2,3 km²]
Tomanowa Dolina [ok. 6 km²]
Pyszniańska Dolina [ok. 10 km²]
Iwanowska Dolinka [ok. 1,5 km²]
Staników Żleb [ok. 0,5 km²]
Dolina Małej Łąki [ok. 5,7 km²]
Dolina za Bramką [ok. 1 km²]
Dolina Strążyska [ok. 4 km²]:
Grzybowiecka Dolina
Dolina ku Dziurze [ok. 0,85 km²]
Dolina Białego [ok. 3 km²]
Dolina Bystrej [ok. 17 km²]:
Dolina Kondratowa [ok. 6,5 km²]:
Dolina Małego Szerokiego
Kasprowa Dolina [ok. 3 km²]
Dolina Jaworzynka [ok. 2,2 km²]
Olczyska Dolina [ok. 4,5 km²]
Dolina Suchej Wody [ok. 21 km²]:
Dolina Pańszczyca [ok. 5,8 km²]
Dolina Gąsienicowa [ok. 7 km²]:
Zielona Dolina Gąsienicowa [ok. 4 km²]:
Sucha Dolina Stawiańska
Czarna Dolina Gąsienicowa [ok. 3 km²]:
Kozia Dolinka
Dolina Filipka:
Złota Dolina
Dolina Białki (Dolina Bialky) [największa dolina w Tatrach - ok. 63,5 km², w tym ok. 38,2 km² po polskiej stronie]:
Waksmundzka Dolina [ok. 6 km²]
Dolina Roztoki [ok. 13,6 km²]:
Świstówka Roztocka
Dolina Pięciu Stawów Polskich [ok. 6,5 km²]:
Pusta Dolinka
Dolinka pod Kołem
Buczynowa Dolinka
Dolina Rybiego Potoku [ok. 11,5 km²]:
Dolina za Mnichem [ok. 1 km²]
Dolina Białej Wody (Bielovodská dolina) [ok. 20 km²]:
Litworowa Dolina (Litvorová dolina) [ok. 1,5 km²]
Jaworowa Dolina (Javorová dolina) [ok. 28 km²]:
Dolina Zadnich Koperszadów (Zadné Meďodoly) [ok. 6,5 km²]
Zadnia Dolina Jaworowa (Zadná Javorová dolina)
Mąkowa Dolina (Monkova dolina):
Dolina Bielskiego Potoku (dolina Bielej):
Dolina do Regli (Rígľanská dolina):
Szeroka Dolina (Široká dolina)
Dolina Huczawy Bielskiej (dolina Hučavá)
Czarna Dolina Rakuska (Čierna dolina Rakúska) [ok. 4 km²]:
Dolina do Siedmiu Źródeł (dolina Siedmich prameňov)
Kieżmarska Dolina (dolina Kežmarskej Bielej vody) [ok. 17,5 km²]:
Dolina Przednich Koperszadów (Predné Meďodoly) [ok. 3,5 km²]
Dolina Białych Stawów (dolina Bielych plies) [ok. 1,8 km²]
Zielona Dolina Kieżmarska (dolina Zeleného plesa):
Jagnięca Dolina (Červená dolina)
Huncowska Dolina (Huncovská kotlina)
Łomnicka Dolina (Skalnatá dolina) [ok. 3 km²]
Dolina Zimnej Wody (Studená dolina) [ok. 18 km²]:
Dolina Małej Zimnej Wody (Malá Studená dolina) [ok. 6 km²]:
Dolina Pięciu Stawów Spiskich (kotlina Piatich Spišských plies):
Lodowa Dolinka (dolinka pod Sedielkom)
Staroleśna Dolina (Veľká Studená dolina) [ok. 9,5 km²]
Zbójnickie Korycisko (Zbojnícky spád)
Dolinka pod Rohatką (kotlina pod Prielomom)
Wielicka Dolina (Velická dolina) [ok. 5,7 km²]:
Zadnia Dolina Wielicka (Zadná Velická dolina)
Dolina Stos (Hromadná dolina)
Batyżowiecka Dolina (Batizovská dolina) [ok. 5,7 km²]
Dolina Małej Huczawy (dolina Malej hučavy)
Stwolska Dolina (Štôlska dolina)
Dolina Wielkiej Huczawy (dolina Veľkej hučavy)
Mięguszowiecka Dolina (Mengusovská dolina) [ok. 16 km²]:
Żabia Dolina (Žabia dolina)
Hińczowa Dolina (Hincova dolina)
Dolina Młynicka (Mlynická dolina) [ok. 5,8 km²]
Dolina Furkotna (Furkotská dolina) [ok. 3,3 km²]
Ważecka Dolina (Važecká dolina)
Pajęcza Dolina (Pavúčia dolina)
Bielańska Dolina (Belianska dolina)
Koprowa Dolina (Kôprová dolina) [ok. 31,3 km²]:
Hlińska Dolina (Hlinská dolina)
Ciemnosmreczyńska Dolina (Temnosmrečinská dolina):
Kobyla Dolinka (Kobylia dolina)
Cicha Dolina Liptowska (Tichá dolina) [największa dolina położona w całości w granicach Tatr Słowackich - ok. 52,3 km²]:
Wierchcicha Dolina (Zadná Tichá dolina)
Kamienista Dolina (Kamenistá dolina) [ok. 9 km²]
Bystra Dolina (Bystrá dolina) [ok. 7,25 km²]
Wąska Dolina (Úzka dolina) [ok. 36,5 km²]:
Raczkowa Dolina (Račkova dolina) [ok. 15 km²]:
Gaborowa Dolina (Gáborova dolina):
Zadnia Dolina Gaborowa (Gáborov zadok)
Zadnia Dolina Raczkowa (Račkov Zadok)
Jamnicka Dolina (Jamnícka dolina) [ok. 19 km²]
Żarska Dolina (Žiarska dolina) [ok. 17,5 km²]
Jałowiecka Dolina (Jalovecká dolina) [ok. 20 km²]:
Dolina Parzychwost (dolina Parichvost) [ok. 8 km²]:
Głęboka Dolina (Hlboká dolina) [ok. 3,5 km²]
Bobrowiecka Dolina Liptowska (Bobrovecká dolina) [ok. 8,5 km²]
Dolina Borowej Wody (dolina Borovej vody):
Dolina Spadowego Potoku (dolina Spádového potoka)
Przybyska Dolina (Pribišská dolina)
Zuberska Dolina (Studená dolina) [największa dolina położona w całości w granicach Tatr Zachodnich - ok. 37 km²]:
Rohacka Dolina (Roháčska dolina) [ok. 17 km²]:
Spalona Dolina (Spálená dolina)
Smutna Dolina (Smutná dolina)
Łatana Dolina (Látaná dolina) [ok. 7,4 km²]:
Zadnia Dolina Łatana (Zadná Látaná dolina)
Błotna Dolina (Blatná dolina)
Mihulcza Dolina (Mihulčia dolina)
Bobrowiecka Dolina Orawska (Bobrovecká dolina) [ok. 9 km²]
Cicha Dolina Orawska (Tichá dolina):
Juraniowa Dolina (Juráňova dolina)
 
 Stawy

1. Morskie Oko [~34,5 ha] – największy
1. Wielki Staw Polski [~34,5 ha] – największy, najgłębszy i najbardziej pojemny
3. Czarny Staw pod Rysami  [~20,64 ha]
4. Wielki Hińczowy Staw (Veľké Hincovo pleso) [~20,08 ha] – największy i najgłębszy w słowackiej części; najbardziej przezroczysty
5. Szczyrbskie Jezioro (Štrbské pleso) [~19,76 ha]
6. Czarny Staw Gąsienicowy [~17,94 ha]
7. Niżni Ciemnosmreczyński Staw (Nižné Temnosmrečinské pleso) [~12,01 ha]
8. Przedni Staw Polski [~7,7 ha]
9. Popradzki Staw (Popradské pleso) [~6,88 ha]
10. Wyżni Wielki Furkotny Staw (Vyšné Wahlenbergovo pleso) [~5,18 ha]
11. Zielony Staw Gąsienicowy [~3,84 ha]
12. Batyżowiecki Staw (Batizovské pleso) [~3,48 ha]
12. Wielki Staw Spiski (Veľké Spišské pleso) [~3,48 ha]
14. Capi Staw (Capie pleso) [~3,05 ha]
15. Wielki Żabi Staw Mięguszowiecki (Veľké Žabie pleso Mengusovské) [~2,65 ha]
16. Pośredni Staw Spiski (Prostredné Spišské pleso) [~2,36 ha]
17. Wielicki Staw (Velické pleso) [~2,24 ha]
18. Wielki Rohacki Staw (Veľké Roháčske pleso) [~2,22 ha] – największy w Tatrach Zachodnich
19. Niżni Wielki Furkotny Staw (Nižné Wahlenbergovo pleso) [~2,01 ha]
20. Zielony Staw Kieżmarski (Zelené pleso) [~1,77 ha]
21. Litworowy Staw (Litvorové pleso) [~1,67 ha]
22. Długi Staw Staroleśny (Dlhé pleso) [~1,6 ha]
23. Kurtkowiec [~1,5 ha]
24. Wyżni Rohacki Staw (Horné Roháčske pleso) [~1,45 ha]
25. Łomnicki Staw (Skalnaté pleso) [~1,23 ha]
26. Jamnicki Staw Niżni (Nižné Jamnícké pleso) [~1,13 ha]
27. Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem (Zamrznuté pleso) [~1,11 ha]
28. Pośredni Siwy Staw (Prostredné Sivé pleso) [~1,07 ha]
29. Wielki Biały Staw (Veľké Biele pleso) [~0,95 ha]
30. Staw nad Skokiem (Pleso nad Skokom) [~0,77 ha]
31. Smreczyński Staw  [~0,75 ha]
32. Wyżni Harnaski Staw (Starolesnianske pleso) [~0,71 ha]
33. Jamski Staw (Jamské pleso) [~0,69 ha]
34. Długi Staw Wielicki (Dlhé pleso) [~0,63 ha]
35. Pośredni Rohacki Staw (Tretie Roháčske pleso) [~0,61 ha]
36. Jamnicki Staw Wyżni (Vyšné Jamnícke pleso) [~0,41 ha]
37. Lodowy Stawek (Modré pleso) [~0,4 ha]
38. Niżni Zbójnicki Staw (Nižné Zbojnícke pleso) [~0,34 ha]
39. Stawek pod Zwierówką (Pleso pod Zverovkou)  [~0,31 ha]
39. Pośredni Harnaski Staw (Vyšné Sesterské pleso) [~0,31 ha]
41. Czerwony Staw [~0,3 ha]
42. Zmarzły Staw [~0,28 ha]
42. Czarna Młaka (Ťatliakovo pliesko) [~0,28 ha]
42. Czarny Staw Kieżmarski (Čierne pleso) [~0,28 ha]
45. Wyżni Czerwony Stawek [~0,27 ha]
46. Bystry Staw Niżni (Dolné Bystré pleso) [~0,23 ha]
47. Niżni Harnaski Staw (Nižné Sesterské pleso) [~0,22 ha]
48. Mały Rohacki Staw (Druhé Roháčske pleso) [~0,21 ha]
49. Czerwony Staw Kieżmarski (Červené pleso) [~0,19 ha]
50. Mały Staw Polski [~0,18 ha]
50. Mały Staw Spiski (Malé Spišské pleso) [~0,18 ha]
52. Stręgacznik (Trojrohé pleso) [~0,17 ha]
53. Niżni Czerwony Stawek [~0,15 ha]
54. Biały Stawek Bobrowiecki (Biele Bobrovecké pliesko) [~0,1 ha]
54. Niżni Siwy Staw (Nižné Sivé pleso) [~0,1 ha]
56. Mokra Jama [~0,05 ha]
57. Kwietnikowy Stawek (Kvetnicové pleso) [~0,03 ha]
58. Troiśniak Pośredni [~0,02 ha]
59. Czarny Stawek Bobrowiecki (Čierne Bobrovecké pliesko) [~0,01 ha]
59. Dwoiśniak Niżni [~0,01 ha]
59. Jedyniak [~0,01 ha]
62. Troiśniak Niżni [~0,003 ha]
Wyżni Staw Staszica [~? ha]
Niżni Staw Staszica [~? ha]
Wołoszyński Stawek [~? ha]
Staw pod Skokiem (Pliesko pod Skokom) [~? ha]

Wodospady

Lista tatrzańskich wodospadów, które znajdują się w pobliżu jakiegoś szlaku turystycznego:
 
Wielka Siklawa
Wodospady Zimnej Wody (Vodopády Studeného potoka)
Wodogrzmoty Mickiewicza
Wodospad Skok (Vodopád Skok)
Wodospad Olbrzymi (Obrovský vodopád)
Wyżni Rohacki Wodospad (Vyšný Roháčsky vodopád)
Pośrednia Niewcyrska Siklawa (Kmeťov vodopád)
Niżnia Niewcyrska Siklawa (Nižný Nefcerský vodopád)
Reglana Siklawa (Vodopád Rígeľského potoka)
Czarnostawiańska Siklawa
Dwoista Siklawa
Siklawica
Raczkowa Siklawa (Račkov vodopád)
Wielicka Siklawa (Velický vodopád)
Szarafiowa Siklawa (Šarafiový vodopád)
Kacza Siklawa (Hviezdoslavov vodopád)
Niżni Rohacki Wodospad (Nižný Roháčsky vodopád)
W dodatku jest trochę takich wodospadów, które są bardziej oddalone od szlaków, ale można je dostrzec, np.:
 
Ciężka Siklawa (Ťažký vodopád)
Ciemnosmreczyńska Siklawa (Vajanského vodopád)
Batyżowieckie Wodospady (Batizovské vodopády)
Miedziana Siklawa (Medený vodopád)
Długi Wodospad (Dlhý vodopád)
Buczynowa Siklawa
Jamnicka Siklawa (Jamnícky vodopád)
 

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:


Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=